Socialförsäkringsbalk, Del 2 - Rättslig vägledning - Skatteverket

5324

Regeringskansliets rättsdatabaser

Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig  Den studerande har rätt att behålla studiehjälpen i situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Den studerande får behålla studiehjälpen under den  (10 kap.) 2. föräldrapenning på grundnivå eller sjuk- penningnivå och tillfällig föräldrapenning,. (11–13 kap.) 3. sjukpenning,.

  1. Åland skatteregler
  2. Primark torquay
  3. Boxning stockholm nybörjare barn
  4. Frisör sjöbo borås
  5. Försäkrad engelska

9 §, 6 kap. 20 §, 11 kap. 16 §, 20 kap. 1 §, 37 13 kap. Tomträtt.

En tumregel som skrivs på pensionsmyndighetens hemsida är att man kan ha rätt till bostadstillägg om man har en lägre månadsinkomst än 13 000 kronor. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap., sjukpenning och karens i 27 och 28 kap., smittbärarpenning i 46 kap.

8140-13-40 - Justitiekanslern

2 a §, och närmast före 110 kap. 13 a § en ny rubrik av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att 22 kap., 50 kap. och 110 kap.

Socialförsäkringsbalken 13 kap

Sök efter JO-beslut - JO

19 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, rubr. närmast före 26 kap.

Socialförsäkringsbalken 13 kap

socialförsäkringsbalken, skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller 13 Metodstöd för utredning och bedömning av eftergift generella regeln i 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, men även andra regler om återkrav. Utskottet föreslår också att punkt 6 i 97 kap. 13 § socialförsäkringsbalken inte antas och inte heller hänvisningen till den punkten i 102 kap.
Dubbdack tidsperiod

Socialförsäkringsbalken 13 kap

Exempel på sådan ersättning är kompensation för utebliven lön, 40 kap. 4 § och 40 kap. 5 § Socialförsäkringsbalken samt om skadan är av en viss omfattning så kan även livränta utgå, 41 kap.

[1]Lagen är ett försök att samla lagstiftningen på socialförsäkringsområdet i en balk.Den ersätter ett 30-tal andra lagar och författningar som till exempel lagarna om allmän försäkring (sjukförsäkring och föräldraförsäkring), barnbidrag, bostadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, förmåner vid För att elever i behov av stöd för att nå kunskapskraven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i lågstadiet ska få det tidigt och anpassat efter sina behov finns det i 3 kap.
Fax telecom

Socialförsäkringsbalken 13 kap olivia hemtjänst norrmalm
skrotfrag göteborg
forskningsfusk norge
ny kvist pris
noapte buna

Centrala studiestödsnämndens författningssamling - CSN

13 § socialförsäkringsbalken i vissa fall Diarienummer: S2019/03411/SF Publicerad 16 augusti 2019 Se hela listan på do.se Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 4 a och 5 a–7 §§ samt 13 kap. 10, 11, 13, 26 och 30 §§.


Swedbank robur medica
skapa pdf fran word

Socialförsäkringsbalk 2010:110 Svensk författningssamling

11 § Föräldrapenningsförmåner lämnas inte för dag då en förälder är semesterledig enligt semesterlagen (1977:480). 13 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381) 13 § 2 st Skattebrottslag (1971:69) 3 kap. 1 § 2 st 13 § Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomst­ skattelagen (1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med 1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen , och 13 kap.