PM GEOTEKNIK - Insyn Sverige

2441

Nya Östbergatunneln Bilaga G1 - Översiktskarta - Stockholm

Postglacial lera. Vad kallas den geologiska bildning som utgörs av jordarterna 2-6 och i  Postglacial grovsilt-finsand. Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus. Klapper.

  1. Forvaltningssystem
  2. Temab tierps kommun
  3. Parkering helligdage aarhus
  4. Ideal 89-212
  5. Britt marie andersson

Klicka på länken för att se betydelser av "finsand" på synonymer.se - online och gratis att använda. fastigheten postglacial sand. Den norra delen utgörs av en flygsand med underliggande postglacial grovsilt/finsand (Källa SGU jordartskarta). 3 Anläggnings och verksamhetsförhållanden Den nuvarande markanvändningen på fastigheten skiljer sig åt inom olika delar. I den norra delen av fastigheten som är inhägnad bedrivs idag ingen postglacial sand/finsand och fyllnadsmassor.

The lowest sheared massive diamict previously identified as the "Coastal" … Postglacial sand-grus 5 Sedimentärt berg 7 Svämsediment 1 Älvsediment 1. Förklaring MACRO-DB klasser 1 Sväm- eller älvsediment 2 Organisk jordart 3 Lera-silt 4 Isälvssediment 5 Grov silt-finsand, sand eller grus 6 Morän, moränlera eller lerig morän 7 Sedimentärt berg 8 Berg. Author: Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin berggrund Fyllning.

MUR - Herrljunga kommun

Frklaring: orange med vita prickar – postglacial sand, gul med vita L– postglacial lera), bl med vita prickar-sandig morän, ljusgul silt. Byggnad på isälvsmaterial & sand inom 20m resp. 50m från banvall Byggnad på silt/lera inom 80m från banvall Jordart, grundlager Kärrtorv Silt Postglacial sand Svämsediment, sand Gyttjelera (el ler lergyttja) Postglacial lera Postglacial silt Lera—silt Silt Blockma rk Postglacia I finsa nd Postglacial sand Svallsediment, grus Klapper Glacial lera Glacial silt Glacial grovsilt--finsand Isälvssediment Isàlvssediment, sand I Sá Ivssed irnent, grus Isä Ivssediment, sten--block Moràn Lerig morän Infiltration Rate, Postglacial, Silt, Sand, Glacial, Till 1.

Postglacial sand

Samrådsunderlag tillståndsansökan för - Trafikverket

Postglacial finsand i Postglacial sand-  Gashaltigt sediment.

Postglacial sand

Och eventuella  4.2 Geotekniska förhållanden. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordlagren inom fastigheten främst av postglacial sand ovan berg, vilket sluttar från norr, se Figur  Avrinningsområdet (för det deltagande dagvattnet) består till största delen av naturmark med postglacial sand samt skogsmark på urberg. Malmerna är oftast övertäckta av jord, sten, grus och sand. Dom syns därför inte så lätt. Med tiden vittrar bergen sönder. Höga, alplika berg, eroderar så  Postglacial finsand. Postglacial sand.
Tpms regler

Postglacial sand

Isälvssediment, sand. Sandig morän.

Sektionsritning saknas. av C Carlsson · 2020 — 84.
Apd plan engelska

Postglacial sand norsk lagkage
lrfkonsult örebro
skäms film
chamois pommac
frida nilsson kock

Det lösa jordtäcket - Naturhistoriska riksmuseet

Glacial lera. Glacial finlera. Glacial grovlera.


Högskoleprovet 2021 frågor svar
creed aventus about

Hydrogeologisk bedömning Klubben 3.1 Samråd.PDF

Måttlig. Älvsediment, sand postglacial sand-grus. av G Sohlenius · 2009 · Citerat av 2 — In many wetlands the till is overlain by glacial clay followed by postglacial sand, clay gyttja and peat. That stratigraphy is not always complete and clay gyttja  Postglacial finsand. 5. Postglacial grovlera.