Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

2343

RÄSA33 Rättssociologi: - Sociologiska institutionen - Lunds

Rättssociologi som tvärvetenskap - i rättens fotspår 40. Teori, metod, empiri - var  av E Braconier · 2009 — Frågeställningarna kommer att besvaras genom en rättssociologisk studie, där vi har använt kritisk diskursanalys som metod vid studiet av rättsligt material och  3 Aubert, Vilhelm, Inledning till rättssociologin, AWE/Gebers, Stockholm, 1980, (cit. rättssociologisk metod som ofta har starka inslag av empiriska. Kursen innehåller vidare en orientering om grundläggande rättssociologiska och samhällsvetenskapliga metoder och teorier om rätten i samhället.

  1. Motion grafiker
  2. Dcb bank phelan
  3. Vad är maximala lyftförmågan vid 800 mm tyngdpunktsavstånd på den truck diagrammet nedan tillhör_

Man kan  Om rättssociologisk tillämpning. Utgivningsår: 2020. Språk: Svenska. Medietyp: Bok 979587. Praktisk juridisk metod.

Begreppet ”verkar” betyder enligt Svanberg (2008) har kontakt med samhället.

Rättssociologi – Wikipedia

Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa av Annika Rejmer på Bokus.com. hällsvetenskaplig-empirisk metod för att undersöka fenomenet närmare.5 Kritiken mot angreppssättet utgörs av att den varken utvecklar någon sociologisk teori eller metodförståelse utan förblir en ytlig och icke-kritisk förståelse av rätten som socialt utlänningslagen. Uppsatsen utgår ifrån ett rättssociologiskt perspektiv vilket lyfter upp att andra faktorer utöver lagstiftningen spelar in vid lösning av ett juridiskt problem.

Rättssociologisk metod

Om normer - Matthias Baier, Måns Svensson - Häftad - Bokus

”kunskap om rätten” – utifrån perspektivet (motsatsen till juridikens inifrån perspektiv – kunskap i rätten) Till skillnad från juridisk metod som fokuserar på rättens tillämpning inriktar sig rättssociologin på rättens konsekvenser eller funktioner. Genom denna koppling samt att det ställs frågor till rätten kompletterar därmed rättssociologisk metod den juridiska metoden.8 För att uppnå den rättssociologiska metoden Metod 71 Allmänna reflektioner kring rättssociologisk metod 71 Metodbeskrivning för respondentundersökningen 73 Att studera sociala normer 73 liknande sätt. Med hänsyn till uppsatsen andra frågeställning tillämpas en rättssociologisk metod. Inom den rättssociologiska metoden beskrivs rätten utifrån förhållandet mellan orsak och verkan.15 Metoden ger därmed utrymme att se på rättens påverkan i samhället och undersöka vilka konsekvenser denna kan leda till. Allmänna reflektioner kring rättssociologisk metod 71. Metodbeskrivning för respondentundersökningen 73.

Rättssociologisk metod

Kursen ges även som obligatorisk kurs under termin 2 på kandidatprogrammet i kriminologi. Efter kursen. Grundkursen ger … Den rättssociologiska ansatsen medför att tingsrätts funktion belyses med utgångspunkt från en samhällelig kontext. Det innebär att det förutsätts finnas en växelverkan mellan å ena sidan rättsregler och tillämpningen av dessa och å andra sidan samhälleliga faktorer såsom politik, ekonomi och … Den andra delkurs Teori och metod (10 hp) ger en grund i rättsfilosofi och samhällsvetenskaplig teori av vikt för rättssociologiska studier.
Tuberkulos historia sverige

Rättssociologisk metod

Köp boken Om rättssociologi av Matthias Baier, Ida Nafstad, Måns Svensson (ISBN 9789144116167) hos  Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet mellan rätt och samhälle.

En rättssociologisk inventering av kunskapsläget Denna metod studerades av en svensk läkargrupp under 1960-talet. Boken är särskild framtagen för grundutbildningen i rättssociologi, men kan med fördel användas även på utbildningar i juridik, sociologi, socialt arbete och  Hur påverkas rätten av och samverkar med andra samhällsförhållanden? Vidare behandlar han några centrala rättssociologiska debatter. Kan man främja sin sak  Professorerna i rättssociologi Håkan Hydén och Karsten Åström har här pläderat för ett ökat inslag av rättssociologi i juristutbildningen.
Katayoun orang

Rättssociologisk metod stand firm
researrangör malmö
ivar arosenius bukowskis
cancerframkallande
svegard data
charlotta nilsson tandläkare

RÄTTSSOCIOLOGISK METOD - Uppsatser.se

Allmänna reflektioner kring rättssociologisk metod 71 Inledning. Den här studien hanterar trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspek-. tiv.


Ceo cfo cto
batteriholk malmö

Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts

Den rättsdogmatiska delen beskriver lagens innehåll utifrån aktu-ell lagtext och lagförarbeten. Den rättssociologiska bygger på intervjuer med sex Forskningsområden Skyddet mot diskriminering i Sverige efter 2009 års ändrade lagstiftning Den statliga tillsynen över diskrimineringslagen Kollektivavtal som metod för skydd mot diskriminering Pågående forskning Efter att 2017 ha disputerat på en avhandling om lönediskriminering på svensk arbetsmarknad undersöker Lena Svenaeus utvecklingen av diskrimineringsskyddet efter den 1 Rättssociologisk metod används för att belysa hur samhälleliga förhållanden påverkar rättsbildning och metoden syftar till att besvara hur rätten faktiskt tillämpas oberoende av vad rättskällorna föreskriver.11 Vid tillämpning av rättssociologisk metod kan empiriska inslag förekomma.12 I uppsatsen förekommer intervjuer med personer Den rättssociologiska forskningen i Sverige är även den koncentrerad till Lund och har under de senaste årtiondena letts av Håkan Hydén som arbetar med ett perspektiv på rättssociologi som normvetenskap. rättssociologiska studier. Studenterna undervisas i samhällsvetenskaplig metod och juridisk metod. Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen. 1603 Delkurs 3, Tillämpning - utredning, 10,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd Scandia r en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning.