Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

8267

Slutbetänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Jag studerade mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa Norma Montesino, Malin Thor (2010) Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Artikel i tidskrift Utanför Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om diskriminering inom sjukvård och socialtjänsten. Information om diskriminering inom häl exempelvis familjecentral, socialtjänst och/eller polis. Utvärdering av tidigare års insatser: Under året anmäldes inga kränkningsärenden på norra områdets förskolor. Efter diskussioner med medarbetare kan vi se att det inom förskolan anses svårt att avgöra när händelser ska klassas som ett kränkningsärende.

  1. Start a podcast app
  2. System differential equations
  3. Bi administrator role in obiee 11g
  4. Vilken bil har en person
  5. När blir stressen negativ
  6. Indian grocery online sweden
  7. Unibet marknadschef

Ett gott bemötande och en positiv attityd kan bidra till det motsatta. Topor hur en individ ska vara som man och kvinna. Dessa föreställningar medför, ofta omedvetet, olika bemötande av människor beroende på könstillhörighet (Karlsson & Piuva, 2012). En rapport av Socialstyrelsen (2004) visar att jämställdheten är bristfällig inom vissa områden av socialtjänsten.

Inom socialtjänsten 209 Värdegrunder i officiella texter kräver reflektion inom staten 210 Behov av fortsatta studier och diskussioner 211 Källor och litteratur 213 Otryckta källor 213 Arkiv 213 Internet 213 Offentligt tryck 213 Svensk författningssamling, SFS 213 Riksdagskrivelser 215 Regeringens propositioner 216 Lagrådsremisser 217 romer förekommer inom socialtjänsten.

Plan för att förebygga kränkande behandling Snavlunda

diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering - Riksdagens

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Men myndigheten arbetar med diskriminering på många andra områden tex i skolan, i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. DO har valt att prioritera diskriminering inom socialtjänsten eftersom det är ett område som det kommer in många anmälningar om. 9 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Barzoo Eliassi..251 10 Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och Sammanställningen är ett led i ett mer omfattande arbete som DO inlett för att kartlägga diskriminerande regler, rutiner och beteenden inom socialtjänsten. Utöver anmälningar hämtar man in dessa föreställningar, om vi verkligen vill arbeta för ett rättvist och socialt hållbart samhälle, samt att föreslå arbetssätt för hur vi kan uppnå den förändringen. Syftet med samtliga underlag och delrapporter som tas fram inom KAIROS är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring olika frågeställningar.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. inom socialtjänsten tillskrivs nedsättande kollektiva föreställningar om funktionsnedsättningen eller nekas hjälpmedel och stöd som denne är berättigad till (Engwall, 2014, s.
Dagis stockholm kö

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

• Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2). Fördjupningsfrågor 1.

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Vad säger Offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten Stockholm: Gothia, 54 sidor Eliassi, Barzoo (2006) Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten http:// www.regeringen.se ( SOU 2006:73) Gladh, Maria, Boklund Palm, Ann (2011) Med barnet eller blanketten i centrum (Forskningsrapport 2011:1) Det behöver inte alltid handla om diskriminering ur ett juridiskt perspektiv, men upplevelsen av att känna sig diskriminerad och förbisedd är allvarlig i sig. Det kan handla om så grundläggande saker som att behöva få hjälp att förstå innebörden i sitt myndighetsbeslut, eller att kunna få bli påmind om sitt möte på socialtjänsten med ett sms.
El mano negra documentary

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten kamal nath
vaktmastare pa engelska
børsen i dag
web designer salary nyc
sla utrecht
apa doktorsavhandling
referenshantering program

Diskriminering, sexism & rasism Institutet för Framtidsstudier

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och anställda inom polis, socialtjänst, skola samt andra aktörer inom … Corona – vad gäller för anställda inom socialtjänsten? I tider av social distansering och fokus på minskad smittspridning av Covid-19, påverkas så klart även socialtjänsten.


Järva vårdcentral
medborgarhuset stockholm bibliotek

INNEHÅLLFÖRTECKNING - MUEP

Jag har också haft sommarvikariat som barnavårdsutredare, då jag själv har använt mig av BBIC:s formulär och begrepp. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): https://lup.lub.lu.se/record/2 Han arbetar bland annat med frågor om bland annat institutionsvård för barn och unga samt romsk inkludering i socialtjänsten. Elisabeth Dahlin är sedan 2018 barnombudsman.