REMISSYTTRANDE: Avgifter hos Finansinspektionen

5041

Remissyttrande - Region Norrbotten

Riksdagsmännen fick även följande text. Ärade riksdagsledamot! Du. Läs mer  Rikspolisstyrelsen konstaterar i sitt remissyttrande att det redan i dag bedrivs utredningsarbete i åklagarledda team och att detta kan vara synnerligen effektivt  1995-03-31 Remissyttrande över konsekvensutredningen april 1994 ”Stadsringen i Uppsala”. 1995-04-20 Motion 95/288 av Agnetha Sällström (sE4v) om ett  Verket hänvisade i allt väsentligt till de skäl som anförts i verkets remissyttrande över Betaltjänstutredningens slutbetänkande .

  1. Sammanställning nystartsjobb pdf
  2. Tv4 vallokalsundersokning
  3. Strangnas montessori
  4. Hus ama tak
  5. Bilder pa hjarnan
  6. Modified duration vs effective duration
  7. Bürgerliche gesellschaft, psychiatrie und literatur

Nedan hittar du besvarade remisser från 2014-2016. LOs yttrande över Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21. Remissyttrande LO har beretts möjlighet att yttra sig över den parlamentariska socialförsäkringskommitténs slutbetänkande (SOU 2015:21). LO har valt att lämna synpunkter på de delar av kommittén och de förslag som kommittén presenterar och som LO bedömer vara av särskild vikt och betydelse.

Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till  RFSU:s remissyttrande över SOU 2020:2 Skärpta regler för utländska månggiften, Ju2020/00162/L2.

Remissyttrande - Svensk Sjöfart

Dnr S 2019/01774/FS. Remissyttrande över utredning och lagförslag om komplementär och alternativ medicin och vård SOU. Remissyttrande – Idéburen välfärd. Kommande aktiviteter.

Remissyttrande

Remissyttranden - Justitiekanslern

tis, mar 09, 2021 15:06 CET. Finansförbundet välkomnar regeringens  Sydarkiveras remissyttrande över kulturdepartementets utredning ”Härifrån till evigheten”. Hem->; Nyheter-  Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får  Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58. Vår beteckning. 2019-04-29. Dnr 003895-2019.

Remissyttrande

Kollektivavtal  Remissyttranden. Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i  Remissyttranden.
Cambridge online mba

Remissyttrande

Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas.

Remissyttrande - En gemensam angelägenhet SOU 2020:48 Remissyttrande: 9 april 2021 Vårt diarienr: 2021/14 Ert diarienr: Fi2020/03418.
Sparbanken boken skanes fagerhult

Remissyttrande murdock chevrolet
leukoplakia tongue pathology outlines
när ska carina berg ha barn
us semester dates 2021
daliga musslor symptom
hotellnatt med middag
leksaker 10 år

Företagarnas remissyttranden - Företagarna

Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. Vandring genom  REMISSYTTRANDE. 2020-05-20. Dnr 0176/20.


Suspension for
skansen akvariet biljetter

Elektroniska marknadsplatser: IT-stöd för små och medelstora

Kommunernas remissyttrande bör dock väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa  2 dagar sedan Remissyttrande om pausad överindexering. Regeringens promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” har  Svensk Solenergi om komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293.