Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

4719

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad. Handlingarna är ju varken sådana som ingår i bibliotek (a) eller är privata skrifter, brev eller upptagningar (c), utan just allmänna handlingar. Återstår då (b) som, om man renodlar den, kan läsas så här: myndighet är en allmän handling.

  1. Mi work
  2. Vad är uppvärmningssystem
  3. Vad betyder differentiering
  4. Dhl underleverantörer
  5. Oslo fashion outlet

Det är   10 mar 2021 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen. Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Om den förvaras på en myndighet,   Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga ). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har  29 mar 2021 Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemäns eller förtroendevalda politikers hemadress. Allmän handling. Transportstyrelsen är en statlig myndighet.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling innehåller information av något slag.

Är brev allmän handling

Ärenden och handlingar - Sigtuna kommun

Transportstyrelsen är en statlig myndighet. Det betyder att alla brev som kommer till oss är en allmän handling. Även sådana brev som vi får som e-post är allmän handling. Allmän handling betyder att alla kan se den om de vill.

Är brev allmän handling

52, KR Sthlm 7369-15, RÅ 1994 ref. 64, RÅ 1999 ref. 18, teknisk bearbetning, teknisk lagring, TF 2:13 1 st Lämna en kommentar till Arbetsförmedlingens CV-databas inte allmän handling Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Domstolen konstaterade att Arkiv Digital i stort sett är undantagen regleringen i GDPR genom sitt utgivningsbevis, men att det finns ett undantag.
W 187 isotope

Är brev allmän handling

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan även skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige har beslutat vad det kostar att kopiera handlingar. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha Skicka brev.
Criminal records atlanta

Är brev allmän handling linda nolan health
sterilisering katt eftervård
maskiner skog och trädgård kalmar
sjukbidrag regler
karin herlitz läkare

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.


Gammal grekisk valuta
cheap gas ballinger tx

JK 5506-05-21 lagen.nu

Ett undantag från handlingsoffentligheten är privata brev som rör tjänstemannens personliga förhållanden (2 kap. 4 § TF). Vad är allmänna handlingar? Handlingar är till exempel brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Handlingar kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Kännetecknande är att den innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän.