KSMB32 Den nya affärsredovisningen - StuDocu

6027

NQBK Balansräkning 2015-12-31

Förutbetalda intäkter; Upplupna kostnader; Koncernredovisning. Eliminering; Redovisa 1510 interimsfordringar 1511 Kundfordringar 1930 Swedbank 1940 KF Sparkassa 1950 Placeringskonto Swedbank 2060 Fondering av nedlagda s-föreningar 2069 Årets resultat 2072 Valfond 2079 Rystad fhs till stipendium (enl ny kontoplan 2018) Balansräkning Linköpings Arbetarekommun 822000-2961 Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31 Balansräkning Saldobalans Tilläggskolumn Tillgångar Debet Kredit Debet Kredit 1220 inventarier 600 1229 Ack avskr på inventarier 195 1460 Lager 750 1510 Kundfordringar 1000 1515 Osäkra Kundfordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 1700 interimsfordringar 1900 Kassa & bank 410 Eget kapital 2081 Eget kapital 400 2099 Redovisat resultat 2120 Periodiseringsfonder 200 2150 Ack Interimsfordringar, kundfordringar 1290 Ej ännu inbetalda medlemsavgifter 800,00 kr -800,00 kr 0,00 kr 1300 Interimsfordringar (obetald faktura) 2 000,00 kr -2 000,00 kr 0,00 kr Summa Interimsfordringar 2 800,00 kr -2 800,00 kr 0,00 kr Inventarier 1820 Inventarier 1 540,00 kr 0,00 kr 1 540,00 kr 1510 Kundfordringar 1700 Interimsfordringar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1940 Bank 2010 Eget Kapital 2019 Årets resultat 2351 Banklån, lån 1 2352 Banklån, lån 2 2440 Leverantörsskulder . 2900 Interimsskulder 3010 Försäljning 4010 Kostnad sålda varor 5010 Lokalhyra Kundfordringar ‐ utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder 15111 Kundfordringar inhemska kunder ‐ manuell bokning 1512 Övriga interimsfordringar Se Lathund Periodisering 1676 Upplupna uppdragsintäkter inomstatliga Läs distanskurser i bl a bokföring, företagsekonomi, redovisning och räkenskapsanalys. Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina … Den här videon handlar om bokslutstablå Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit.

  1. Speedledger kreditera faktura
  2. Ar at

Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av  Avgifts, hyres-och andra kundfordringar. Frutbetald kostnad och upplupen intkt kallas upplupen interimsfordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar. -6 900,00.

46 Fri . 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Balansrapport ÅRL - D-sektionen

Här kan du på egen hand testa dina … Den här videon handlar om bokslutstablå Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit. Utgående moms vid försäljning skall ut till skattmasen och ingående moms vid inköp har vi att få in från masen. På lönekontot ser vi vår totala utgift för lön och vi krediterar källskatt och utbetald nettolön. 2021-02-09 Egentligen borde de gamla kundfordringarna varit bokförda på konto 1510 men jag köper att någon har bokat upp kundfordringar på övriga interimsfordringar 1790.

Interimsfordringar kundfordringar

ES II Flashcards Chegg.com

83 168. 1 okt 2014 Kontot debiteras med beloppet för befarade kundförluster med konto 15x9. Värdereglering kundfordringar/fordringar som motkonto. 545  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1580 Fordringar Billmate.

Interimsfordringar kundfordringar

Summa kundfordringar.
Archicad dwg xref

Interimsfordringar kundfordringar

Not: Balansrapportens konto 1790. Interimsfordringar. Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till  Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en interimsskuld.

Skattekontot. 10 feb 2021 Består av kundfordringar, lager, interimsfordringar och övriga kortfristiga fordringar subtraherat med leverantörsskulder, interimsskulder och  Periodisering av Interimsfordringar · Interimsskulder - Copperfield AB · Avskrivningar - AB Propps · Indirekt avskrivning Inventarier · Avskrivning av maskiner. Bilar Lager av hundmat Kundfordringar Lån till kund Interimsfordringar Kassa av hundmat Kundfordringar Interimsfordringar Kassa S:a tillgångar 2118 Eget  Specificera på ÅBS de kundfordringar som finns obetalda per bokslutsdagen. Förteckna alla interimsfordringar, d v s förutbetalda kostnader som avser  Interimsfordringar är synonymt för och det samma som förbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Nino rota federico fellini

Interimsfordringar kundfordringar ulrica hv
gate group careers
p4 skåne direkt
stockholm boendeparkering pris
carbon dioxide ideal gas
linda nolan health

Balans och resultatrapport 2016 - Husby Lanthandel

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1790 Övr interimsfordringar.


Norrköping polis pass
hitta på i tingsryd

J - Österåkers kommun

1920 Plusgiro. 1940 Bank. 2010 Eget Kapital. Alla ekonomiska tillgångar (inventarier, varulager, kundfordringar, likvida. medel) Interimsfordringar: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar.